Comac International sp. z o.o.

o nas
produkty
usługi
kontakt
WELCOME TO OUR WEBSITE!
HAUG

Fritz Haug AG

Sprężarki tłokowe do gazów technicznych: hel, azot, tlen, powietrze, gaz ziemny, chlorek winylu

o mocy do kilkudziesięciu kW

o wydajności kilkadziesiąt do kilkuset Nm3/h

o ciśnieniu tłoczenia do kilkudziesięciu bar

NEUMAN & ESSER

NEAC Compr. Service

DREHMO / EMG

Mag Plastic

Andreas Hofer

HAUG
o nasproduktyusługikontakt
NIP 5262139606; KRS 0000182865 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość Kapitału Zakładowego 50000 ZŁ