Comac International sp. z o.o.

o nas
produkty
usługi
kontakt
WELCOME TO OUR WEBSITE!
Andreas Hofer

Andreas Hofer GmbH

Sprężarki membranowe do gazów technicznych np. wodór, tlen, chlor, azot, argon, etylen, NF3 i innych

o mocy do kilkuset kW

o wydajności do 580 Nm3/h

o ciśnieniu tłoczenia do 880 bar

NEUMAN & ESSER

NEAC Compr. Service

DREHMO / EMG

Mag Plastic

Andreas Hofer

HAUG
o nasproduktyusługikontakt
NIP 5262139606; KRS 0000182865 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość Kapitału Zakładowego 50000 ZŁ