Comac International sp. z o.o.

o nas
produkty
usługi
kontakt
WELCOME TO OUR WEBSITE!
DREHMO / EMG

DREHMO - elektromechaniczne napędy armatury przemysłowej

DREHMO dostarcza solidne napędy do armatury przemysłowej od 60 lat.
Zakres produkcji obejmuje napędy odcinające, pozycjonujące i regulacyjne.

Napędy obrotowe od 30 Nm do 1'000 Nm
Napędy niepełnoobrotowe od 30 Nm do 1'600 Nm
Napędy liniowe do 80 kN
Przekładnie zwiększające zakres zastosowania ww. napędów do maks. 250'000 Nm

Każdy z ww. napędów może być wykonany według jednego z kilkuset dostępnych wariantów wyposażenia elektrycznego umożliwiających zastosowanie napędów DREHMO w niemal każdym systemie sterowania:

DREHMO Standard (bez zintegrowanego układu sterowania)
DREHMO Matic C (zintegrowany układ sterowania)
DREHMO i-matic (
j.w., zdalna parametryzacja, elektroniczna tabliczka znamionowa, LCD)

Dzięki zastosowanej przekładni planetarnej zasterowanie korbą ręczną bez rozsprzęglenia podczas pracy silnika nie powoduje uszkodzenia napędu. Jest to cecha wyróżniająca napędy DREHMO.

Comac International sp. z o.o. dostarcza części zamienne. Dla zidentyfikowania napędu prosimy o podanie numeru urządzenia (Gerate-Nr, Serial-No) znajdującego się na tabliczce znamionowej.

Oferujemy dobór napędów do nowej armatury na etapie projektowania oraz dopasowanie nowych napędów do istniejącej starej armatury przy modernizacji, wykonania specjalne i nietypowe oraz montaż, uruchomienie i naprawy napędów armatury przemysłowej.

NEUMAN & ESSER

NEAC Compr. Service

DREHMO / EMG

Mag Plastic

Andreas Hofer

HAUG
o nasproduktyusługikontakt
NIP 5262139606; KRS 0000182865 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość Kapitału Zakładowego 50000 ZŁ