Comac International sp. z o.o.

o nas
produkty
usługi
kontakt
WELCOME TO OUR WEBSITE!
kontakt

Comac International sp. z o.o.

02-626 Warszawa
Aleja Niepodległości 64/68 lok.78

T/F: 022 253 66 87
T/F: 022 644 40 75 (nieaktywny)

o nasproduktyusługikontakt
NIP 5262139606; KRS 0000182865 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Wysokość Kapitału Zakładowego 50000 ZŁ